Người Việt có câu “ học ăn, học nói, học gói, học mở” để nói đến những kỹ năng giao tiếp cần thiết của con người khi đến một môi trường mới. Với mục tiêu giúp  học viên có thể nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống, văn hóa Nhật và vươn lên dẫn đầu các trường nhật ngữ về chất lượng đào tạo, Nhật Ngữ MAMORI tự đặt cho mình một sứ mạng lớn lao đó là đào tạo ra một thế hệ công dân ưu tú với đầy đủ kỹ năng để hoà nhập cùng cộng đồng người Nhật. Ngôn ngữ là chìa khoá để mở ra cánh cửa hội nhập cho tất cả mọi người nhưng để sống và thành công trên đất nước Nhật thì điều kiện đủ là “kỹ năng hoà nhập công dân Nhật”. Những lớp kỹ năng này được sự dẫn dắt từ các giáo viên đã có thời gian dài học tập và làm việc tại Nhật cùng những giáo viên người Nhật trong nhiều lãnh vực. Sau khi học xong khoá học này các học viên của MAMORI hoàn toàn tự tin cho một cuộc sống mới tại Nhật Bản, hành trình đến sự thành công trong tương lai không còn quá gập ghềnh.

Các khoá học sắp được triển khai gồm:

  1. Tìm hiểu văn hoá truyền thống
  2. Kỹ năng giao tiếp ứng xử và phát triển mối quan hệ tại Nhật
  3. Kỹ năng tham gia giao thông.
  4. Kỹ năng hoà nhập văn hoá ẩm thực.
  5. những quy định cơ bản phải tuân thủ và pháp luật tại Nhật
  6. Kỹ năng làm việc nhóm.
  7. Tinh thần làm việc và đạo đức nghề nghiệp của người Nhật.
  8. Kỹ năng phát triển cá nhân trong cộng đồng Nhật.
  9. Kỹ năng thích ứng với môi trường khí hậu và đặc điểm của đất nước Nhật.