Đầu tiên, học viên khi bắt đầu học tiếng Nhật sẽ khởi đầu với hai bảng chữ cái Katakana và Hiragana, bên cạnh đó, Nhật Ngữ MAMORI chú trọng việc phát âm chuẩn được hết 2 bảng chữ cái này bao gồm cả các trường âm, âm nối, xúc âm, trọng âm và ảo âm, điều này giúp cho học viên tự tin nói chuẩn giọng. Điểm nổi bật của Nhật Ngữ MAMORI là phương pháp dạy tiếng Nhật thông qua những kỹ năng và công việc trong cuộc sống sẽ giúp cho học viên tiết kiệm thời gian học, nhớ bài lâu và ứng dụng triệt để nhưng kiến thức đã học trong cuộc sống hang ngày. Sau khi hoàn thành xong trình độ Sơ Cấp thì học viên đã có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật lưu loát với các tình huống trong sinh hoạt hằng ngày, ngoài ra cũng đã hoàn thành điều kiện thiết yếu cho việc du học, xuất khẩu lao động hay làm việc tại các doanh nghiệp Nhật

yes Sau khóa học tiếng Nhật sơ cấp, người học có thể:

► Nghe, nói, đọc và hiểu được bài viết có nội dung gần gũi với cuộc sống hàng ngày.
► Giao tiếp một cách trôi chảy, tự tin , kết nối các ý một cách mạch lạc khi nói.
► Có khả năng nghe hiểu và giải quyết được phần lớn các tình huống hội thoại thường gặp trong đời sống.

Tùy theo mức độ đầu tư về thời gian học mà trình độ sơ cấp sẽ mất từ 6 tháng đến 2 năm.

Hệ thông thường gồm 12 khóa học: A1~A12

Hệ nhanh gồm 6 khóa : A1+A2, A3+A4, A5+A6, A7+A8, A9+A10, A11+A12