Cùng với hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở, Nhật ngữ MAMORI  chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.  Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng mục tiêu đào tạo & những đặc thù riêng của từng doanh nghiệp. nhằm đạt được hiệu quả làm việc tốt nhất, đồng thời không làm mất nhiều thời gian, chi phí và nguồn lực của doanh nghiệp MAMORI triển khai các chương trình đào tạo theo quy trình bao gồm 05 bước như sau:

Bước 1: Tư vấn, thiết lập & thống nhất mục tiêu đào tạo

Trong bước này, bộ phận chăm sóc khách hang phối hợp với giáo viên của MAMORI kết hợp với doanh nghiệp có nhu cầu tiến hành thu thập thông tin về kỳ vọng của lãnh đạo, về hiện trạng của đội ngũ nhân viên cần đào tạo, Sau đó phân tích, đánh giá và tư vấn trực tiếp nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp.

Bước 2: Phân tích đối tượng và thiết kế chương trình đào tạo

Sau khi thiết lập được mục tiêu đào tạo cho chương trình đào tạo cụ thể ở Bước 1, đội ngũ chuyên môn của MAMORI sẽ nghiên cứu, phân tích đối tượng học viên tham dự và thiết kế nội dung chương trình đào tạo sao cho đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính kinh tế cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Bước 3: Biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập và giảng dạy…

Với mục đích tối ưu hóa hiệu quả đào tạo, trong bước này, đội ngũ chuyên gia môn của MAMORI sẽ tiến hành biên soạn tài liệu, mẫu biểu, công cụ học tập, tình huống,… sử dụng để giảng dạy và cung cấp cho học viên. Song song với việc biên soạn, đội ngũ chuyên gia của MAMORI cũng sẽ tiến hành phân bổ nội dung chương trình và như cách thức truyền tải của từng phần sao cho đảm bảo tính phù hợp nhất với đặc thù của nhóm đối tượng tham dự.

Bước 4: Triển khai đào tạo

Đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ phối hợp với doanh nghiệp cùng nhau tổ chức không gian thời gian phù hợp và giáo viên của MAMORI sẽ triển khai đào tạo thành công chương trình đã thống nhất.

Bước 5: Đánh giá sau đào tạo (nếu có)

Tùy theo đặc thù của chương trình đào tạo và yêu cầu riêng từ Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, bộ phận chuyên môn của MAMORI sẽ nghiên cứu và tiến hành đánh giá sau đào tạo. Nói cách khác, bước này sẽ thực hiện nếu doanh nghiệp có yêu cầu.

Cụ thể, công tác đánh giá sau đào tạo có thể được tiến hành thông qua một trong số các phương pháp như sau:

  • Thực hiện bài kiểm tra trực tiếp vào cuối khóa;
  • Phỏng vấn trực tiếp từng học viên hay nhóm đại diện sau đào tạo;
  • Đánh giá thông qua việc thực hiện đề tài ứng dụng sau khóa học;
  • Đánh giá trực tiếp sau thời gian đào tạo (1 tháng/ 3 tháng/ 6 tháng…)…

Bước 6: Chứng nhận tốt nghiệp

Sau khi học viên hoàn thành chương trình học, tùy vào mỗi chương trình đào tạo khác nhau MAMORI đưa ra các hình thức đánh giá sau khóa học khác nhau. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận đào tạo tương đương trình độ đã đào tạo và được tạo điều kiện để dự thi lấy chứng chỉ quốc tế.