Sau khi hoàn thành khoá sơ cấp, học viên có nhu cầu du học và làm việc chuyên nghành điều dưỡng sẽ được  Nhật Ngữ MAMORI đào tạo tiếng Nhật chuyên nghành điều dưỡng. Khoá học này được dẫn dắt bởi giáo viên người Nhật từng là điều dưỡng tại Nhật đảm nhiệm. Ngoài những bài học ngữ pháp thì từ vựng sẽ được giáo viên của MAMORI truyền đạt thông qua kỹ năng thực hành, học viên vừa nhận được kiến thức Nhật ngữ, vừa nhận được kỹ năng chăm sóc, giao tiếp với bệnh nhân.

Sau khoá học này học viên có khả năng đọc hiểu những tài liệu về y tế bằng tiếng Nhật, có kỹ năng có bản về chăm sóc bệnh nhân, giao tiếp tốt với bệnh nhân sẵn sàng để bước vào trường Y tại Nhật.