Học viên trình độ trung cấp N3, có khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày một cách tự nhiên lưu loát. Ở cấp độ này MAMORI Hướng nhiều đến khả năng nghe và đọc hiểu. Học  viên có thể đọc và hiểu các tài liệu bằng văn bản với nội dung cụ thể liên quan đến chủ đề hàng ngày,  có thể nắm bắt thông tin tóm tắt như tiêu đề bài báo. Ngoài ra học viên có thể đọc các bài viết hơi phức tạp và trừu tượng gặp phải trong tình huống hàng ngày cũng như hiểu những điểm chính của nội dung thời sự. Nhật Ngữ MAMORI chú trọng kỹ năng hoà nhập nên trong chương trình dạy cấp độ trung cấp sẽ tập trung để học viên tìm hiểu văn hoá Nhật thong qua các tiết thực tế mở rộng, các câu lạc bộ hang tuần… Kết thúc khoá này học viên có thể lắng nghe và thấu hiểu cuộc trò chuyện mạch lạc trong các tình huống sinh hoạt học tập, được nói ở tốc độ gần như tự nhiên, và nói chung là có thể làm theo các nội dung của họ cũng như nắm bắt các mối quan hệ giữa những người liên quan.
Khóa học tiếng nhật trung cấp dành cho các bạn muốn học lên trình độ N3

yes Đối tượng khóa học: Đã hoàn thành chương trình sơ cấp (50 bài giáo trình Minna no Nihongo), hoặc trình độ tương đương N4

yes Mục tiêu khóa học: Từ những kiến thức và kỹ năng đã học tại lớp sơ cấp, hướng đến việc ôn luyện để “Sử dụng được tiếng Nhật”. Cùng với việc tăng thêm vốn từ vựng, ngữ pháp và hội thoại, học viên sẽ hiểu thêm về nước Nhật và người Nhật qua những thông tin về Nhật Bản, nâng cao tầm hiểu biết về Nhật Bản.

yes Chương trình học: khóa học được chia nhỏ thành 4 khóa từ trung cấp 1 đến trung cấp 4 (để giảm gánh nặng học phí cho học viên). Tổng hợp tất cả kiến thức khóa học Tiếng Nhật sơ cấp và trang bị kiến thức cho các bạn chuẩn bị thi chứng chỉ Tiếng Nhật trình độ N3.

yes Thời lượng: 120 tiết ,3h/ buổi (30 buổi)/khóa